Info č. 3 (7. 12. 2020)

Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

 

Praha, 30. listopadu 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteční.  „Veškeré změny mají za cíl zohlednit výjimečnost epidemiologické situace v ČR jak v tomto školním roce, tak ve druhé polovině toho předešlého, a reagovat na s tím spojené dopady do vzdělávání žáků,“  říká ministr školství Robert Plaga s tím, že se změnami souhlasí také ředitelé škol, se kterými resort návrh konzultoval. U příjímacího řízení bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku či připraví přijímací zkoušku školní. Maturitních zkoušek se pak týkají zejména změny související s novelizací školského zákona a maturitní vyhlášky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. „V případě čtyřletých maturitních oborů bude mít každý ředitel školy možnost rozhodnout, zda v rámci přijímacího řízení uplatní či neuplatní jednotnou přijímací zkoušku a využít tak pro přijímací řízení služby CERMATu, a to včetně logistické podpory s tím, že by tato zkouška proběhla standardně ve dvou termínech. MŠMT tedy v tomto školním roce nebude trvat na zahrnutí jednotné přijímací zkoušky do přijímacího řízení a umožní ředitelům škol nahradit jí školní přijímací zkouškou, a doplňuji, že tato podoba přijímacího řízení ke vzdělávání v maturitních oborech je zamýšlena pouze pro školní rok 2020/21,“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. Původní termíny byly u těchto oborů vzdělávání zhruba o polovinu kratší. U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března s tím, že původně byl termín jen do poloviny února. „Předpokládáme, že to těmto školám umožní dostatečný prostor pro hodnocení práce či výkonu uchazečů s tím, že budou zkoušky rozloženy v čase do delšího období,“ doplňuje Robert Plaga.

Info č. 2 (20. 11. 2020)

Vážení žáci a rodiče,

           

všichni vycházející žáci obdrželi ATLAS ŠKOLSTVÍ pro Liberecký kraj. Můžete hledat, vybírat. Výběr postupně zužujte na 2 školy nebo 2 obory na téže škole. Prostě na dvě možnosti.

            Dále žáci obdrželi letáček, kde máte veškeré důležité údaje k průběhu přijímacího řízení včetně termínů. Přihlášky se budou podávat do 1. 3. 2021. Takže je ještě času dost.

 

Další informace:

  • Vyplňováním přihlášek, zápisovými lístky atd. se do konce 1. pololetí vůbec nezabývejte. Téměř se vším Vám pomůžeme. Teď vybírejte a žáci ať se učí. Alespoň občas …
  • Důležitým bodem při výběru je i zdravotní stav. Především u učňovských oborů se podívejte, zda je předepsána PLP (povinná lékařská prohlídka) a zda nebude v tomto směru problém. Jestli je lékařská prohlídka nutná (ANO či NE), je v ATLASU uvedeno pro každý obor ve druhém sloupečku zprava.
  • Pokud již máte vytipovány školy, sledujte informace na webových stránkách dané školy. Pokud Vám něco nebude jasné, nebojte se školu přímo kontaktovat. Jistě Vám rádi odpoví.
  • Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by se měly konat 12. 4. 2021 (1. termín = škola, která bude v přihlášce na prvním místě) a 13. 4. 2021 (2. termín = škola, která bude na přihlášce napsaná na druhém místě).  Do přijímacího řízení se Vám bude započítávat vždy  lepší výsledek z testu z obou termínů. Tzn. když např. z matematiky dosáhne žák dobrého  výsledku 12. 4. a dne 13. 4. se mu matematika nepovede, započítá se pro celé přijímací řízení (pro obě školy) výsledek lepší, tedy z 12. 4.
  • Přijímací test bude v daném termínu jednotný pro všechny školy a bude z M a ČJ. Pozor, u některých oborů mohou ředitelé středních škol zařadit i něco navíc – například tělocvik u obor „Záchranář“ apod. 
  • Na učební obory se žádná jednotná přijímací zkouška nedělá, rozhodující jsou známky z vysvědčení.
  • Na vybrané obory poskytují školy i Liberecký kraj různá stipendia. Sledujte to, každá koruna se hodí. 

 

Vše, co jsem výše uvedl, je plán. Z důvodu covidu-19 to bylo na jaře 2020 dost pozměněné.  

 

 

Označování oborů.

  • Pro ty z Vás, kteří jednoznačně míříte na střední školu zakončenou maturitou, jsou určeny čtyřleté obory označené písmenem M (v levém sloupci – kód oboru - např. 63-41-M/02).
  • Pro ty z vás, kteří jednoznačně míříte na učební obor a vycházíte z 9. třídy, jsou určeny všechny tříleté obory označené písmenem H (např. 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor). Jedná se zpravidla o řemeslné obory.
  • Pro ty, kteří se necítí na klasickou střední školu s maturitou (například průmyslovku), ale jsou někde mezi a jsou cílevědomí, mohou zkusit čtyřletý učební obor s maturitou. Tyto jsou označeny písmenem L (např. 23-45-L/01 – Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje).

 

Žáci,

pomocí mailu Vás budu průběžně seznamovat s nabídkami škol, které budu v průběhu podzimu a zimy určitě dostávat.    

 

            Myslím si, že pro dnešek máte informací dost. A Vy, žáci, se pořád učte! Vysvědčení v pololetí je pořád před Vámi.

           Ing. Miroslav Beran

 

Info č. 1 (2. 9. 2020)

Vážení žáci a rodiče,

v této rubrice budou zveřejňovány informace, které by Vám měly usnadnit hledání odpovědi na otázku „co dál? nebo spíše kam dál?“ po ukončení docházky na ZŠ.

            Další informace můžete sami průběžně získávat z webových stránek informačního  a vzdělávacího portálu Libereckého kraje www.edulk.cz , a to na odkazu přijímací řízení. Vlevo se objeví  sloupec INFORMACE   K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ  PRO  UCHAZEČE –  PRO ŽÁKY A RODIČE.  A zde se můžete například už dnes  podívat na  KATALOG  OBORŮ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2019/2020 s celkovým přehledem všech škol a oborů, které se na nich otevíraly v Libereckém kraji v minulém roce. Včetně adres, webových stránek, atd. Ano, je to z loňska, ale letos to nebude o mnoho jiné.

             Tak společně zkoumejte, hledejte, vybírejte a Vy, milí žáci, Vy se učte

Ing. Miroslav Beran

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

18.09.2018 10:48

Úvodní informace

Vážení žáci a rodiče, v této rubrice budou zveřejňovány informace, které by Vám měly usnadnit hledání odpovědi na otázku „co dál, nebo spíše, kam dál“ po ukončení docházky na ZŠ.  Další informace si můžete sami průběžně získávat z webových stránek informačního  a vzdělávacího...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode