Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

18.03.2019 07:34

info č. 10 - Zápisové lístky

Vážení žáci a rodiče. Přihlášky jste, předpokládám, odeslali. Co bude následovat dále?  Většina otázek směřuje k zápisovému lístku. Ten je záležitostí rodičů. Zápisový lístek Vám připravíme ve škole a cestou Vašich dětí Vám podám informaci, kdy si jej budete moci vyzvednout v sekretariátu...
03.01.2019 15:18

Info č. 9

Vážení žáci a rodiče. Dnes několik informací k přihláškám:     Je po vánocích, výběr se přeci jen zužuje a tak je dobré mít přihlášku v lednu nanečisto připravenou. Počkáme na pololetní vysvědčení, dopíšete známky a můžete přihlášky poslat nebo je přímo předat do vybraných...
09.12.2018 11:14

Info č. 8

Vážení žáci a rodiče,     pokud hledáte nějakou speciální střední školu či obor, která není uvedena v Atlase školství (tzn. jedná se o školu mimo Liberecký kraj), můžete využít následující internetový odkaz  www.infoabsolvent.cz.  Tam najdete nejen přehled...
09.12.2018 11:05

Info č. 7

Vážení žáci a rodiče, období, ve kterém se nyní společně nacházíme, by se dalo nazvat „obdobím výběru“ nebo  též „obdobím Dnů otevřených dveří“.  Z informací od žáků vím, že se už někteří byli někde podívat, nebo se chystají. Opakuji se, ale prosím rodiče, pokud má Váš potomek přání...
19.10.2018 10:23

info č. 6

Vážení žáci a rodiče.     K dispozici již máte ATLAS  ŠKOLSTVÍ  pro Liberecký kraj. Můžete hledat, vybírat. 2 školy nebo 2 obory na téže škole. Prostě, dvě možnosti. Pro ty z Vás, kteří jednoznačně míříte na střední školu zakončenou maturitou, jsou určeny...
19.10.2018 10:18

Info č. 5

        Tak jsme po veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci, kterého se zúčastnili žáci z IX.A. Tuto exkurzi Vám, žáci, každý rok naše škola umožnuje v rámci vyučování  navíc (neboť ne všechny školy se jej účastní) a já předpokládám, že jste na něm...
18.09.2018 10:54

Info č. 4 - Přehlídka studijních i učebních oborů ve Frýdlantě

Vážení žáci a rodiče. Obdrželi jsme informační plakátek 8. ročníku přehlídky studijních (i učebních) oborů, které budou ve čtvrtek dne 4. 10. 2018 odpoledne od 16:00 do 18:00 hodin v budově  ZŠ  Husova ve Frýdlantě prezentovat střední školy a učiliště Liberecka. ...
18.09.2018 10:53

Info č. 3 - Termíny přijímacího řízení

Ministerstvo školství již rámcově určilo termíny týkající se přijímacího řízení do středních škol. Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou.   Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového...
18.09.2018 10:52

Info č. 2 - Veletrh nabídek škol a zaměstnání v Liberci

Ve dnech 11. - 13.  10.  2018 (čtvrtek až sobota) se v Liberci v Home Credit Aréně (hokejová hala) uskuteční veletrh nabídek škol a zaměstnání. Všichni vycházející žáci z 9. třídy se jej zúčastní v pátek dne 12. 10. 2018 v rámci školního zájezdu.  Pokud by Vašeho potomka něco...
18.09.2018 10:48

Info č. 1 - Úvodní informace

Vážení žáci a rodiče, v této rubrice budou zveřejňovány informace, které by Vám měly usnadnit hledání odpovědi na otázku „co dál, nebo spíše, kam dál“ po ukončení docházky na ZŠ.  Další informace si můžete sami průběžně získávat z webových stránek informačního  a vzdělávacího...

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode