Cesta čápa bílého z Afriky do Nového Města pod Smrkem na komín.

14.03.2017 13:40

Žáci VII.A netrpělivě každý den hledí na protilehlý komín. V této třídě totiž začala v hodinách přírodopisu projektová výuka o cestě čápa bílého z daleké Afriky do Nového Města pod Smrkem.

Touto zábavnou formou se děti seznámí se základními znaky ptáků a především se životem čápa bílého.

Projektová výuka neprobíhá jen v hodinách přírodopisu. V rámci mezipředmětových vztahů si učitelé připravili pro žáky zadání mnoha úloh.

V hodinách matematiky žáci spočítají, kolik kilometrů denně může čáp při své daleké cestě uletět. V hodinách fyziky budou děti seznámeny s principem sledovacích zařízení, kterými jsou někteří čápi vybaveni.

Ve vyučovacích hodinách českého jazyka již děti cvičí pravopisná cvičení, kde se čáp bílý objevuje. V českém jazyce ještě žáci využijí slohový útvar popis – námětem opět bude čáp bílý.

Mapu letu, předpokládané starty i cíle se žáci dozvědí v hodinách zeměpisu. Migrační trasa čápa bílého bude zakreslena v mapkách.

V hodinách výtvarné výchovy už vznikly první zdařilé výrobky s námětem čápa bílého. Byla využita výtvarná technika pop  artu -  muchláž.

 

Teď už jen čekáme, kdy ten náš čáp přiletí! 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode