Hodiny přírodopisu

25.10.2016 09:54

Měsíc říjen byl v hodinách přírodopisu ve znamení praktických cvičení – laboratorních prací. Žáci 6. ročníku probírají bakterie, a tak jejich první laboratorní práce spočívaly v jednoduchém pokusu – zda mohou bakterie žít bez přístupu vzduchu. Výsledkem bylo naložené zelí a mléčné kvašení.

Děti ze sedmé třídy  se učí o rybách. Naši mladí rybáři se postarali o laboratorní materiál – kapra a živou štiku. Provedli jsme společně pitvu ryby, prohlédli ploutve, šupiny a  vnitřní orgány. Především štika a její zoubky  byly středem pozornosti.

Žáci 8. ročníku probírají savce. Laboratorní cvičení bylo zaměřeno na zkoumání tkáně vnitřních orgánů  a derivátů kůže savců. Pod mikroskopem jsme  prohlédli barevné jaterní buňky, zkoumali jsme přinesené vzorky srsti psa a kočky.

Laboratorní práce jsou nedílnou a především zábavnou součástí výuky přírodopisu. Získané názorné vědomosti si také děti často pamatují celý život.

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode