Info č. 11 - Zápisové lístky

15.03.2018 08:34

Vážení žáci a rodiče,

              Přihlášky jste, předpokládám, odeslali. Co bude následovat dále?  Většina otázek směřuje k Zápisovému lístku. Ten je záležitostí rodičů.

              Proto Vás, rodiče, žádám, abyste se dostavili k jeho převzetí v kanceláři ředitelky školy. Jak jistě víte z Atlasu školství (str. 6 a 7), nebo ze stručného průvodce přijímacím řízením, je to dokument, který do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení odevzdáte na tu školu, kam byl Váš potomek přijat. Pokud byl přijat na obě školy, tak Zápisový lístek odevzdáte na tu, kterou si vybral. A pokud se hlásil na dva obory na stejné škole a byl na oba přijat, tak si opět může vybrat.

            Dalším termínem je pro maturitní obory 12. duben 2017, což je první termín 1. kola přijímacího řízení. Střední školy by Vám měli dát minimálně 14 dní předem informaci k organizaci přijímací zkoušky. Ale občas mrkněte na webové stránky vámi vybrané školy a sledujte aktuality.

            Ti, kteří si vybrali učební obory (H, E) žádné jednotné přijímačky nedělají. Pokud si je škola sama nepozve na pohovor. Což nebývá zvykem. Taktéž však sledujte webové stránky škol. 

            Vážení rodiče, dále Vám pro informaci uvádím, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ucelený materiál s názvem Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018, č.  j.: MSMT- 18744/2017-1. Najdete jej např. na webových stránkách edulk.cz.

            Především doporučuji bod IV. Podrobnější průběh přijímacího řízení. Jsou zde naprosto vyčerpávajícím způsobem podány informace, co v daném období dělá uchazeč, co základní škola a co střední škola. Vše, včetně termínů zveřejnění výsledků.

            Na dotazy Vašich dětí odpovídám sice ve škole, nebo jim sám podávám informace, ale někdy mi připadá, že některým se to z hlavy vykouří dříve, než dojdou domů. Jestli to nebude u některých tím kouřem…cigaretovým…. .

            Žáci, přeji Vám pohodové jarní dny a vy, co se hlásíte na maturitní obory, vy se učte na „přijímačky“. Možností je dost.

            A rodičům mohu jen doporučit přiměřenou neústupnost při přípravě a přát jim trpělivost a pevnou nervovou soustavu.

                                                                                                                                                                                                    M. Beran