Info č. 6 - Exkurze na Úřad práce v Liberci

20.10.2017 08:51

Již dnes informuji rodiče o další plánované cestě do Liberce, a to pouze s žáky  třídy IX.A. 20. listopadu 2017 pojedeme na Úřad práce v Liberci do Poradenského střediska pro volbu povolání. Výstupem této cesty bude informace, ze které se každý žák dozví (po testu a pohovoru), na co se hodí. A protože už budete výběr přeci jenom zužovat, tak si tím vhodnost Vašeho rozhodování můžete trochu potvrdit. Mám z  minulých let z této návštěvy poradenského střediska velmi dobrou zkušenost, ale je to pořád jen „test a pohovor“.