info č. 6

19.10.2018 10:23

Vážení žáci a rodiče.

    K dispozici již máte ATLAS  ŠKOLSTVÍ  pro Liberecký kraj. Můžete hledat, vybírat. 2 školy nebo 2 obory na téže škole. Prostě, dvě možnosti.

  • Pro ty z Vás, kteří jednoznačně míříte na střední školu zakončenou maturitou, jsou určeny obory označené písmenem M (v levém sloupci–kód oboru-např. 63-41- M/02).
  • Pro ty z vás, kteří  jednoznačně míříte na učební obor a vycházíte z 9. třídy, jsou určeny všechny obory označené písmenem H (např. 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor). Jedná se zpravidla o řemeslné obory.
  • Pro ty,  kteří se necítí na klasickou střední školu s maturitou (například průmyslovku) , ale jsou někde mezi a jsou cílevědomí, mohou zkusit učební obor s maturitou. Tyto jsou označeny písmenem L ( např. 23-45-L/01 – Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje).
  • Pro ty, kteří propadli a vycházejí z nižších ročníků jsou určené obory označené písmenem E (např. 36-67-E/01 – Zednické práce), ale mohou se dostat i na obor  kvalitnější H (např. 36-67-H/01 – Zedník). Je potřeba se zeptat přímo na škole a také mít na vysvědčení slušné známky, i když jsem předtím někdy propadl. Asi mě na lepší obor se samými čtyřkami a pětkami nevezmou… .

 

Další informace:

  • Vyplňováním přihlášek, zápisovými lístky atd. se do konce 1. pololetí vůbec nezabývejme. Téměř se vším Vám pomůžeme. Teď vybírejte a žáci ať se učí... Na přihlášku se uvádí vysvědčení z pololetí a konce minulého školního roku a pololetní z tohoto školního roku. Celkem tedy známky ze tří vysvědčení. To už dává o žákovi docela dobrý obrázek. Tak se pořád snažte o co nejlepší známky.
  • Důležitým bodem může být i zdravotní stav. Především u učňovských oborů se podívejte, zda je předepsána PLP (povinná lékařská prohlídka) a zda nebude v tomto směru problém. Zda je lékařská prohlídka nutná (ANO či NE), je v ATLASU uvedeno pro každý obor ve druhém sloupečku zprava.
  • Pokud již máte vytipovány školy, sledujte informace na webových stránkách dané školy. Pokud Vám něco nebude jasné, nebojte se školu přímo kontaktovat. Jistě Vám rádi odpoví.
  • Jednotné přijímací zkoušky na střední školy se budou konat 12. 4. 2018 (1. termín = škola, která bude v přihlášce na prvním místě)  a 15. 4. 2018 (2. termín = škola, která bude na přihlášce napsaná na druhém místě).  Do přijímacího řízení se Vám bude započítávat vždy  lepší výsledek z testu z obou termínů, tzn. když z matematiky udělá žák lepší výsledek 12. 4. a na druhé škole se mu 15. 4. matematika nepovede, započítá se pro celé PŘ výsledek lepší ze 12. 4.
  • Přijímací test bude v daném termínu jednotný pro všechny školy(od firmy CERMAT) a bude z M a ČJ. Pozor, ředitelé škol mohou zařadit i něco navíc – například tělocvik na obor „Záchranář“ atd. Ale většinou bude jen M a ČJ.
  • Na učební obory se žádná jednotná přijímací zkouška nedělá, rozhodující  jsou Vaše známky z vysvědčení. 

 

                Myslím si, že pro dnešek máte  informací dost. Rodiče prosím, aby si případné dotazy připravili na listopadové třídní schůzky. Rád Vám je zodpovím. Rodiče současně obdrží i stručný  časový harmonogram přijímacího řízení.

            A Vy žáci, se pořád učte!    

            M. Beran