Info č. 8 - Přihlášky na školu s talentovou zkouškou

06.11.2017 19:13

Vážení žáci a rodiče,

blíží se termín podávání přihlášek na školy uměleckého směru, tzn. tam, kde se dělají talentové zkoušky. Tyto přihlášky musí být doručeny škole do 30. 11. 2017.  Pro ty z vás, kteří o této škole uvažují, je v příloze ke stažení modrá přihláška.  

            Jako v minulých letech i letos Vám s přihláškami rádi pomůžeme.

Máme připraven následující postup:

  • V příloze této informace máte prázdnou modrou přihlášku. Tu si sami stáhnete, vyplníte (včetně známek z  8. ročníku na druhé straně - a prosím začíná se CHOVÁNÍM) a emailem odešlete na adresu školy zs.nmps@volny.cz.; prosím o zaslání zpět co nejdříve. K vyplnění Vám může pomoci druhá příloha, stránky 8 - 9 (pro přihlášky s modrým podtiskem).
  • My přihlášku ve škole překontrolujeme a vytiskneme ve dvou výtiscích, které paní ředitelka potvrdí.
  • Takto připravené dva výtisky přihlášek  pak žáci obdrží a rodiče je mohou odeslat či osobně doručit na Vámi vybrané školy.

Případné dotazy mohou zodpovědět např. při třídní schůzce v pondělí 13. 11. 2017.

M. Beran