Info č. 9

10.12.2017 19:26

Vážení žáci a rodiče,

období, ve kterém se nyní společně nacházíme, by se dalo nazvat „obdobím výběru“ nebo  též „obdobím Dnů otevřených dveří“.  Z informací od žáků vím, že se už někteří byli někde podívat, nebo se chystají. Opakuji se, ale prosím rodiče, pokud má Váš potomek přání jet se do nějaké školy podívat, jeďte s ním. Využijte i toho zájmu…. . Dny otevřených dveří budou pokračovat i v lednu a únoru, v podstatě až do konce února, což je termín podání přihlášek.

V uplynulém týdnu jsem se zúčastnil Semináře výchovných poradců v Liberci, na kterém se prezentovali ředitelé Středních odborných škol Libereckého kraje se svými nabídkami. Informační materiály mají žáci k dispozici.  Jedna z věcí, která mě zaujala, je možnost stipendií a finančních benefitů u různých studijních oborů (především učebních). Proto je dobré  sledovat webové stránky škol a případně se nebojte posílat mailové dotazy přímo na školy o které máte zájem.

Do 31. 1. 2018 musí každý ředitel SŠ zveřejnit konkrétní kritéria k přijímacím zkouškám. Sledujte v tomto období www stránky Vámi vybraných škol.

M. Beran