Informace k testování žáků

08.04.2021 08:00

Vážení rodiče,

přijměte informace k povinnému testování žáků:

  • Žáci se sami otestují 2x týdně – pondělí a čtvrtek – VŽDY PRVNÍ VUČOVACÍ HODINU. Pokud žák dorazí z nějakého důvodu pozdě, samotest si provede co nejdříve po příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby.
  • Testování bude probíhat v kmenových třídách za dohledu třídních učitelek a asistentek pedagoga. Zaměstnanec školy bude pouze dohlížet - nebude provádět samotný odběr žákům.
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek antigenního testu provedený na odběrovém místě. Testy nesmí být starší 48 hodin. Za doložení je považováno lékařské potvrzení, lékařská zpráva, písemná nebo elektronická zpráva z laboratoře.
  • Pravidelné testování se netýká žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Opět žák (zákonný zástupce) musí doložit lékařské potvrzení, lékařskou zprávu, písemnou nebo elektronickou zprávu z laboratoře.
  • Pokud zprávy nebudou doloženy – žák se musí testovat.
  • Žáci navštěvující ranní ŠD se otestují hned po příchodu do družiny, neabsolvují již testovaní ve třídě.
  • Přehled, co dělat, když žák bude pozitivní při samotestu – viz příloha.

 

Instruktážní video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=23s

 

V dalším příspěvku během dnešního dne naleznete odpovědi na možné otázky ohledně testování.

 

Děkuji za trpělivost a pochopení.

 

Michaela Smutná

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode