Informace k zahájení nového školního roku pro všechny ročníky

29.08.2021 00:00
 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

 

Na základě aktuálního znění mimořádných opatření MZČR - zde, a dle doporučení a informací MŠMT „ Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve ŠR 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování“ - zde, jsou stanovena následující organizační a hygienická pravidla:

Organizace zahájení školního roku:

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021 v 7:45.
Rodiče prvňáčků v tento den mohou doprovodit své děti do tříd, jsou však povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.

Hygienická pravidla:

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Každá třetí osoba (rodiče, návštěva, apod.) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR.
 

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září. Následující testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – předloží certifikát) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – doloží potvrzení), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 

Žáci nosí ochranný prostředek pouze ve společných prostorech školy.

K testování budou použity AG testy Genrui – instruktážní video možno zhlédnout zde.

 

Děkujeme za spolupráci.

Michaela Smutná, ředitelka školy

724 792 165

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode