Nebuďte na to sami

11.01.2013 10:45

Ve středu 3. října 2012 se žáci 4., 5. a 6. ročníků zúčastnili projektu „Nebuďte na to sami“. Plnou finanční podporu 15 000 Kč jsme získali z rozpočtu Libereckého kraje. Projekt byl zaměřen na primární prevenci patologických jevů. O realizaci preventivních seminářů jsme požádali libereckou organizaci Maják, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Žáci 4. a 5. ročníků se aktivně zapojili do programu Nejsem sám, žáci 6. ročníků Dospívání a jeho hodnoty.   Projekt probíhal celé dopoledne v Juniorcampu, kde byl také pro všechny zúčastněné připraven velký svačinový raut. Cílem projektu je vždy pracovat s třídním kolektivem, zamyšlení se nad vlastními hodnotami, postoji k sobě samému i ostatním, postavení a chování jedinců v kolektivu i nad samotnými negativními projevy – šikanou, ponižování, neúctě. Se staršími ročníky lektoři poukazovali na nezbytnost kladného vnímání sebe sama. Celé projektové dopoledne se i díky příjemnému překvapení v podobě rautu dočkalo velmi kladného hodnocení.