Odpovědi na dotazy k nástupu žáků 1.stupně

12.05.2020 13:54

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

dovolujeme si odpovědět touto formou na Vaše časté dotazy k nástupu dětí do školy:

Bude vzdělávání na dálku probíhat i po 25. 5., kdy některé děti nastoupí do školy?

Ano, docházka žáků od 25. 5. je dobrovolná - výuka na dálku bude tedy nadále probíhat pod vedením třídních učitelek jako doposud.

Bude mít moje dítě svoji učitelku?

Může - nemusí. V každém případě bude s dětmi pracovat pedagogický pracovník naší školy. Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd i ročníků, proto nemůžeme zaručit, že s žákem bude jeho třídní učitelka. Někteří z našich zaměstnanců patří též do tzv. rizikové skupiny.

Bude se dítě dopoledne vzdělávat nebo půjde jen o hlídání?

Jak upřesnil výklad MŠMT - dopoledne proběhnou vzdělávací aktivity. Po shromáždění a vyhodnocení všech odpovědí zákonných zástupců 1. stupně ředitelka školy určí složení školních skupin. Samozřejmě dopoledne musí probíhat vzdělávací aktivity. V průběhu těchto aktivit budou pedagogičtí pracovníci vzdělávat žáky dle pokynů třídní učitelky, tedy plnit zadání jako při dálkovém vzdělávání. Nemůžeme ale zaručit, že nic ze vzdělávání nezbyde na domácí přípravu:-).

Může jít dítě na oběd samo, nebo musí jít vždy s ostatními?

Dítě může po skončení dopoledního vyučování odejít samo domů, popř. na oběd, tak jak předem sdělí zákonný zástupce.

Když dítě do školy nepošlu, přijdu o ošetřovné?

Pro rodiče dětí docházejících do ZŠ platí, že pokud žáka do školy nepošlou, nárok na ošetřovné v souladu se zákonem mají. (Odpověď opsána 12. 5. z webových stránek MŠMT).

Když je nástup dobrovolný, mohu si zase třeba po týdnu vzít dítě domů?

Po přihlášení se docházka žáků eviduje, v případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce oznamuje a informuje o důvodech žákovy nepřítomnosti. Absence se nezapočítává do absence na vysvědčení.

Bude v provozu i ranní družina?

Ne.
 

Kdy musím škole doručit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění?

Kdykoliv, nejpozději při prvním vstupu dítěte do školy, tzn. 25. 5. 7:45.
 

Můžu poslat dítě do školní jídelny, i když nebude chodit osobně na vyučování do školy?

Ne. Školní dotovaný oběd je pouze pro žáky, kteří se osobně vzdělávají ve škole. Od 25. 5. tedy pouze pro děti, které budou chodit do školy.
 
Vážení rodiče, pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, kontaktujte mne.
 
Děkuji.
 
S pozdravem a přáním klidných dnů
 
Michaela Smutná 724 792 165
 
 

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode