Šikana na naší škole

11.11.2013 07:19

Vzhledem k tomu, že se v anonymních internetových novinách objevil bulvární článek plný lží a rasové nenávisti, považujeme za nutné reagovat.

Ve středu 6. 11. ředitelka školy přistihla skupinu žáků při šikaně svého spolužáka, podrobnosti s ohledem na ochranu postiženého žáka nebudeme zveřejňovat. Avšak mezi viníky nebyli pouze Romové, žádný z viníků nepoužil slovní urážky vůči žádnému pedagogovi školy, nikdo nikomu nestrkal hlavu do záchodové mísy, nikdo s nikým brutálně nemlátil o zeď...

 

Tentýž den vedení školy vyslechlo oběť, svědky a okamžitě byla informována pouze matka oběti, protože otec s rodinou nežije. Zároveň byl případ konzultován s vedoucím Obvodního oddělení Policie ČR. V pátek 8. 11. v ranních hodinách se uskutečnilo jednání vedení školy se všemi viníky a jejich zákonnými zástupci, za přítomnosti třídního učitele a výchovné poradkyně. O potrestání rozhodne ředitelka po projednání v pedagogické radě. Se stanoviskem školy byla týž den seznámena matka poškozeného žáka.

 

K dalším nepravdivým informacím v článku dále uvádíme:

Bývalý pan ředitel se k 31. 7. 2013 vzdal své funkce z důvodu odchodu do důchodu.

Všichni žáci a zákonní zástupci byli seznámeni s postupem školy v případě, že žák bude přistižen při kouření v okolí školy nebo na školních akcích. Díky důsledné kontrole a přístupu pedagogů se daří kouření žáků omezit. Nemohou však zcela zastoupit roli rodičů a zabránit dostupnosti cigaret mladistvým.

Školník žáky po zvonění do školy nevpouští.

Do jiných než běžných základních škol mohou být vřazováni pouze žáci se souhlasem zákonných zástupců a doporučujícím odborným posudkem specializovaného pracoviště.

 

Vzhledem k tomu, že se škola cítí poškozena zveřejněním nepravdivých informací, zváží vedení školy podání trestního oznámení na šíření poplašné zprávy.

Anonymnímu autorovi článku doporučujeme, aby před zveřejňováním podobných lží a nesmyslů kontaktoval nejprve naši základní školu, kde by získal přesnější informace.