ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

26.03.2021 00:00

 

Z Á P I S

K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Vzhledem k mimořádné situaci se zápis koná bez přítomnosti dětí.

 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byla povinná školní docházka odložena v loňském roce.

K osobnímu předání dokumentů si prosím zarezervujte termín v rezervačním systému zde:

https://zsnmps.reservando.cz/#!/bookings/full/1052/2021-04-08

 

K zápisu se dostavte do budovy školy 2. stupně v Tylově ulici.

Tiskopisy je možné od 6. 4. vyzvednout v papírové podobě v suterénu školy v Tylově ulici, nebo vytisknout ze záložky Formuláře na našich webových stránkách.

Zákonní zástupci při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, prosíme o předložení soudního rozhodnutí.

Prosíme zákonné zástupce o úhradu 50 Kč na výrobu osobního razítka dítěte.

O odklad povinné školní docházky je možné žádat v den zápisu. Žádost musí být doložena doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a doporučením dětského lékaře.

 

 

Michaela Smutná, ředitelka školy

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode