Školní rok 2018/2019

 

Zaměstnanci školy
    Ředitelna Tylova ulice (tel. 482 325 192)
Mgr. Michaela Smutná         ředitelka školy
Mgr. Vratislav Žabka zástupce ředitelky školy 
Marie Ebermannová administrativní pracovnice 
1. stupeň - sborovna Jindřichovická ulice (tel. 482 325 193)
Mgr. Blanka Bartošová třídní učitelka I.A
Mgr. Jitka Osterová třídní učitelka I.B
Nikoleta Křížová třídní učitelka II.A
Mgr. Jitka Babcová třídní učitelka III.A
Mgr. Jana Mazánková třídní učitelka III.B
Mgr. Šárka Himmelová třídní učitelka IV.A
Mgr. Jitka Stará třídní učitelka IV.B
Mgr. Monika Škaredová Greplová třídní učitelka V.A
Mgr. Lenka Žabková třídní učitelka V.B
Jiřina Svašková učitelka
Iveta Lodeová asistentka pedagoga
Lenka Drapáková asistentka pedagoga
Romana Fortelková asistentka pedagoga
Linda Svitičová asistentka pedagoga
Jana Částková asistentka pedagoga
Martina Smolová asistentka pedagoga
2. stupeň - sborovna Tylova ulice (tel. 482 325 960)
Mgr. Adéla Víchová třídní učitelka VI.A
Mgr. Blanka Semerádová třídní učitelka VI.B
Mgr. Radek Oster třídní učitel VII.A, ICT koordinátor
Ing. Miroslav Beran třídní učitel VIII.A, výchovný poradce
Mgr. Klára Chaloupecká třídní učitelka VIII.B
Mgr. Petr Diškant třídní učitel IX.A
Mgr. Miroslav Funtán učitel
Mgr. Šárka Himmelová učitelka
B.Th. Magda Špryňarová učitelka
Věra Honysová učitelka
Jaroslava Braunsteinová učitelka
PhDr. Emil Hanko třídní učitel speciální třídy
Eva Bartošová asistentka pedagoga
Dana Karalová asistentka pedagoga
Bc. Veronika Pelikánová asistentka pedagoga
Vladimíra Šveňková asistentka pedagoga
Eva Bartošová asistentka pedagoga
Školní družina - Jindřichovická ulice (tel. 606 146 678)
Linda Svitičová vedoucí vychovatelka
Iveta Lodeová vychovatelka
Martina Smolová vychovatelka
Provozní zaměstnanci
Milan Procházka domovník
Petr Likavec domovník
Irena Skálová uklízečka
Marcela Šimůnková uklízečka
Zdenka Lipárová uklízečka
Jana Dobřichovská uklízečka
Lenka Hejtíková uklízečka

 

Organizace školního roku
Začátek období školního vyučování 3. září 2018
Třídní schůzky rodičů 1. ročníku 3. září 2018
Třídní schůzky rodičů ostatních ročníků 10. září 2018
Podzimní prázdniny 29. a 30. října 2018
Třídní schůzky rodičů 19. listopadu 2018
Vánoční prázdniny 22. prosince 2018 až 2. ledna 2019
Ukončení vyučování v 1. pololetí 31. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2019
Jarní prázdniny pro okres Liberec 4. až 10. března 2019
Zápis dětí do 1. ročníku 25. dubna 2019
Třídní schůzky rodičů 15. dubna 2019
Velikonoční prázdniny 18. a 19. dubna 2019
Ukončení období školního vyučování 28. června 2019
Hlavní prázdniny 29. června až 1. září 2019