Školní rok 2017/2018

 

Zaměstnanci školy
    Ředitelna Tylova ulice (tel. 482 325 192)
Mgr. Michaela Smutná         ředitelka školy
Mgr. Vratislav Žabka zástupce ředitelky školy 
Marie Ebermannová administrativní pracovnice 
1. stupeň - sborovna Jindřichovická ulice (tel. 482 325 193)
Mgr. Lenka Diškantová třídní učitelka I.A
Mgr. Jitka Osterová třídní učitelka I.B
Mgr. Jitka Babcová třídní učitelka II.A
Mgr. Jana Mazánková třídní učitelka II.B
Mgr. Šárka Himmelová třídní učitelka III.A
Mgr. Jitka Stará třídní učitelka III.B
Mgr. Monika Škaredová Greplová třídní učitelka IV.A
Mgr. Lenka Žabková třídní učitelka IV.B
Mgr. Blanka Bartošová třídní učitelka V.A
Iveta Lodeová asistentka pedagoga
Eva Engelmannová asistentka pedagoga
Romana Fortelková asistentka pedagoga
Linda Svitičová asistentka pedagoga
2. stupeň - sborovna Tylova ulice (tel. 482 325 960)
Mgr. Radek Oster třídní učitel VI.A, ICT koordinátor
B.Th. Magda Špryňarová třídní učitelka VII.A
Mgr. Klára Chaloupecká třídní učitelka VII.B
Mgr. Petr Diškant třídní učitel VIII.A
Mgr. Adéla Víchová třídní učitelka IX.A
Ing. Miroslav Beran učitel, výchovný poradce
Mgr. Miroslav Funtán učitel
Mgr. Šárka Himmelová učitelka
Mgr. Blanka Semerádová učitelka
Věra Honysová učitelka
PhDr. Emil Hanko třídní učitel speciální třídy
Dana Karalová asistentka pedagoga
Kateřina Palmeová asistentka pedagoga
Vladimíra Šveňková asistentka pedagoga
Školní družina - Jindřichovická ulice (tel. 606 146 678)
Linda Svitičová vedoucí vychovatelka
Iveta Lodeová vychovatelka
Provozní zaměstnanci
Milan Procházka domovník
Petr Likavec domovník
Irena Skálová uklízečka
Marcela Šimůnková uklízečka
Zdenka Lipárová uklízečka
Jana Dobřichovská uklízečka
Olga Záhorová uklízečka

 

Organizace školního roku
Začátek období školního vyučování 4. září 2017
Třídní schůzky rodičů 1. ročníku 5. září 2017
Třídní schůzky rodičů ostatních ročníků 11. září 2017
Ředitelské volno 29. září 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2017
Třídní schůzky rodičů 13. listopadu 2017
Vánoční prázdniny 23. prosince 2017 až 2. ledna 2018
Ukončení vyučování v 1. pololetí 31. ledna 2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2. února 2018
Jarní prázdniny pro okres Liberec 26. února až 4. března 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. března 2018
Zápis dětí do 1. ročníku 12. dubna 2018
Třídní schůzky rodičů 9. dubna 2018
Ukončení období školního vyučování 29. června 2018
Hlavní prázdniny 2. července až 31. srpna 2018